>Integritetspolicy
Integritetspolicy2018-08-23T10:47:01+00:00

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på Skipper Furniture AB
2018-05-01

Webbshoppen Skipper Furniture Home drivs av Skipper Furniture AB org.nr 556404-2108 (”Bolaget”), och inhämtar och behandlar personuppgifter om dig som kund. För oss är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift?
Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

När Bolaget samlar in, behandlar och lagrar personuppgifter ska detta i samtliga fall ske på ett lagligt, korrekt, öppet och ändamålsenligt sätt och endast i den mån Bolaget bedömer det nödvändigt. Bolaget ska genomgående behandla personuppgifter på ett sätt som undviker att kränka den registrerades personliga integritet. I samtliga fall av personuppgiftsbehandling tillser Bolaget att personuppgifterna skyddas av lämpliga säkerhetsåtgärder.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?
För att kunna ingå och hantera avtal med våra kunder behandlar Bolaget personuppgifter tillhörande kunder och personer som är företrädare för våra kunder. Vissa personuppgifter kan också behandlas på grund av att Bolaget har en rättslig skyldighet till det, exempelvis avseende personuppgifter på fakturor till följd av bokföringsskyldighet.

Personuppgifter som behandlas av Bolaget kan bland annat vara namn, telefonnummer, IP-adress, e-post, personnummer och kopia av ID/körkort samt historiska uppgifter om köp och betalningssätt. Bolaget kan även behandla namn och personnummer för borgenärer kopplade till kundavtalen. Därutöver kan Bolaget också komma att behandla personuppgifter avseende potentiella kunder. I de fall det finns ett befintligt kundavtal, behandlar Bolaget enbart person-uppgifter som är relevanta för kundförhållandet och som krävs för fullgörandet av avtalet.
De som mottar uppgifterna är huvudsakligen för avtalet relevanta personer på vår sälj, marknad eller ekonomiavdelning.

Kunders personuppgifter kan även behandlas med syfte att skicka intressanta erbjudanden och reklam till kund. En kund eller företrädare för kund har dock rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring.

Personuppgiftsbiträden
I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter tex vår IT-leverantör. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga
Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgifts-ansvariga, till exempel företag som hanterar våra betalningar eller leveranser. I dessa fall gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad?
Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan även begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Personuppgiftsansvarig
Vid frågor om Policyn eller vid andra önskemål avseende personuppgifter vänligen kontakta Bolagets kontaktperson avseende personuppgiftshantering.

Om Cookies
“Vi använder cookies!
Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003, skall alla besökare på webbplatser som använder cookies informeras om detta. Besökaren skall även ges möjlighet att förhindra att cookies lagras på datorn.

En cookie är en liten textfil som sparas i din dator när du besöker en webbplats som använder cookies. Nästa gång du besöker samma webbplats kan den läsa din cookie och visa sidorna enligt dina inställningar.

Vår webbplats använder ibland cookies och då enbart för att göra det lättare för dig att använda våra sidor. Om du inte accepterar att det sparas cookies i din dator kan du ändra inställningarna i din webbläsare (Google, Explorer, Opera m fl) så att den inte sparar cookies.

Please select individual or company

Individual Company

Leverans

Ditt köp inkluderar fri hemleverans inklusive inbärning och avemballering. Inbärning utförs inom tätort av chaufför samt extra leveranspersonal (1). Bor du > 50 km utanför tätort, sker leverans endast av chaufför och du som kund måste vara behjälplig vid inbärning.

Du kan alltid välja att hämta dina varor direkt vid vår fabrik i Knislinge. Vid utlämning krävs att du kan uppvisa giltig legitimation. För mer information se våra köpvillkor.

Ok