>Köpvillkor
Köpvillkor2018-08-06T11:38:39+00:00

Köp och Leveransvillkor

Företagsinformation
Webbshoppen Skipper Furniture Home, drivs av:
Skipper Furniture AB
Box 106, Färgerivägen 6
SE-289 21 Knislinge
info@skipperfurniture.se
Tel:044-60450
Bankgiro: 5314-3061
Bank: Sparbanken Skåne
Organisationsnummer: 556404-2108

Allmänna Villkor
För att köpa en produkt i Skippers nätbutik måste du vara 18 år eller äldre. Avtal ingås när du väljer att genomföra ett köp i kassan.
Vi förbehåller oss rätten:
Att vid felaktigheter på t.ex. pris, lagerssaldo eller tryckfel korrigera felet i efterhand.
Att inte genomföra en beställning vid tekniska fel eller om t.ex. varan är slut i lager.
Att häva köp vid misstanke om bedrägeri.
Att när som helst förändra och uppdatera “köp och leveransvillkor”

Priser
I alla priser ingår 25 % moms och all valuta är i svenska kronor. Vi förbehåller oss rätten att i efterhand justera priser i förhållande till förändringar i valuta, skatt, avgifter eller liknande. Vi reserverar oss även för eventuella felaktiga priser på grund av tex “tryckfel”.

När du som kund genomför ett köp hos oss godkänner du också våra köp och leveransvillkor. Bekräftelse av köp skickas till dig i den mailadress du angivit vid köptillfället. Vi rekommenderar att du sparar orderbekräftelsen för att användas vid framtida kontakter med oss.

Leveranstid
Vi levererar alltid din beställning så snabbt som möjligt om vi inte kommit överens om annat. Leveranstiden är ungefärlig och avser tiden från det att vi under vardag registrerat din order till dess att paketet skickas från oss.

Lagervaror
Lagervaror är allt som vi normalt har på lager för omgående leverans, ca 2-5 vardagar. Vid stor orderingång eller leveransförsening från våra leverantörer kan längre leveranstider förekomma. Vi meddelar dig detta så snart vi behandlat din order. Önskar du hjälp med inbärning och montering är leveranstiden som regel något längre.

Leverans mot order
Huvuddelen av det vi levererar produceras mot order dvs produktion av varan börjar så snart vi fått din order. Normal leveranstid är 6-8 veckor beroende på typ av produkt. Om leveransförseningar eller avvikelse uppstår som avviker från ditt preliminära leveransbesked, meddelar vi dig via e-post eller telefon. Vi förbehåller oss rätten att friskriva oss från alla ersättningskrav till kund gällande leveransförseningar.

Leverans
Ditt köp inkluderar fri hemleverans* inklusive inbärning och avemballering. Inbärning utförs inom tätort av chaufför och extra leveransperonal från vår transportör. Bor du > 50km utanför tätort, sker leverans endast av chaufför och du som kund måste vara behjälplig vid inbärning.

* Inkluderar ej tillkommande kostnader för tex färje eller broavgifter.

För att detta ska fungera på bästa möjliga sätt ber vi dig som kund att observera följande:
1. Angivna telefonnr till mottagaren ska vara aktuella och nåbara.
2. Mottagaren måste vara hemma under hela leveransen samt vara behjälplig med att bära om situationen kräver det.
3. Om leveransen ej kan genomföras och att detta beror på mottagaren debiteras denna hela fraktkostnaden.
4. Chauffören/leveranspersonal tar ej av sig skorna pga arbetsmiljöregler. Det åligger mottagaren att skydda golv etc.
5. I tjänsten ingår avemballering av godset men ej avlägsnande av emballage.
6. Flytt av existerande möbler eller att tex skruva isär fönster och dörrar för att få varan på plats ingår ej.
7. I god tid informera transportören om alla faktorer som kan påverka leveransen som tex ej framkomlig väg, portkod, trång trappor, hiss etc.

Avisering samt bokning av leverans till kund sker via telefon/SMS/email senast 24h efter godsets ankomst till transportörens distributionsdepå som finns över hela landet. Slutlig avisering till mottagaren sker 30 min före leverans. ID-kontroll av mottagare sker.

I tjänsten ingår ett (1) leveransförsök enl. överenskommen tid. Är mottagaren trots detta inte anträffbar på överenskommen tid för att ta emot sin leverans, kan ny leveranstid avtalas mot en tillkommande fraktavgift på 795 kr.

Att tänka på vid mottagande av möbler
Vägen in till möbelns plats ska vara förberedd så vi inte riskerar att riva ner lampor eller andra möbler. Vi tar inget ansvar för saker som står i vägen och går sönder. Platsen där möbeln ska stå ska var förberedd så att smidig utplacering kan ske.
Kontrollera att det är möjligt att frakta möbeln i hiss alternativt att det går att komma in via dörrar och trapphus. Vintertid är det viktigt att väg/gång in till huset är framkomlig och isfri. Vägen fram till leveransadressen ska vara farbar och framkomlig.
OBS! Tänk på att det är ditt ansvar att dina varor går in i villan eller uppför trapporna i trapphuset där du bor. Det går inte att lämna tillbaka varor som inte kommer in eller inte får plats.

Hämta själv
Du kan alltid välja att själv hämta varorna direkt vid vår fabrik i Knislinge. Eftersom det innebär en minskad kostnad för oss, ger vi dig då en rabatt på 500kr. Karta och öppettider hittar du här. Vid utlämningen krävs att du kan uppvisa godkänd legitimation.

Avbeställning av order
Avbeställning kan ske mot ersättning av 10–100 procent av ordervärdet beroende på vara och tidpunkt.

Om betalningar och betalsätt
Du kan välja att betala med kort eller mot faktura.

Kortbetalning
I samarbete med PayEx erbjuder vi kortbetalningar med VISA och Mastercard. PayEx är certifierade av banker och kortinlösare till att hantera betaltransaktioner på högsta säkerhetsnivå. All kommunikation mellan butiken och din bank sköts av PayEx och krypteras via SSL (Secure Sockets Layer). Vi har därmed aldrig tillgång till kortinformationen och kan därför inte registrera eller lagra dina kortuppgifter.
Vid köp fyller du i kortnummer, giltighetstid och CVC-kod hos PayEx. Du kan också komma att behöva verifiera ditt kortköp hos din kortutgivare med Verified by VISA eller MasterCard SecureCode.

Faktura
I samarbete med PayEx erbjuder vi betalning mot faktura som skickas till din folkbokföringsadress med 14 dagars betalningsvillkor från och med att ordern är expedierad. Betalningsalternativet är endast möjligt för privatpersoner folkbokförda i Sverige. Vid betalning mot faktura accepteras endast leverans till folkbokföringsadress.
Väljer du att betala med faktura kommer vi att göra en kreditprövning. Faktura ska betalas så att den är mottagaren tillhanda senast 14 dagar efter fakturadatum. Vid försenad eller utebliven betalning tillkommer dröjsmålsränta med gällande reporänta + 19,00%, dock lägst 20 % samt ersättning för skriftlig betalningspåminnelse med det belopp som anges i lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. eller motsvarande lag som ersätter denna.

Information om personuppgifter och kreditprövning
Insamling av personuppgifter och kreditprövning är en förutsättning för vi ska kunna behandla önskemål om betalning på kredit. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Tas en kreditupplysning kommer en kopia att skickas till dig per post. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Vi kommer att lämna de personuppgifter som inhämtas i samband med köp till PayEx, 621 88 Visby, som behandlar personuppgifter i syfte att utföra identifikation och kreditkontroll, för fakturering och annan hantering som är knuten till fordran, samt för statistik- och analysändamål exempelvis för att undvika bedrägerier, för att utveckla nya produkter och för beslutsstöd vid inkasso. Uppgifterna kan lämnas ut till underleverantörer och till myndigheter och annan som har rätt till uppgifterna enligt lag. Uppgifterna kan också användas för marknadsföring av PayEx produkter, via brev, e-post eller på annat sätt, om du inte skriftligen anmäler till PayEx att du inte samtycker till detta på den adress som PayEx anvisar.

Information om överlåtelse
”Fordran kommer att överlåtas till PayEx Sverige AB, 556735- 5671, S:t Hansplan 1, 621 88 Visby. Betalning med befriande verkan kan därför bara ske till PayEx på det konto som PayEx anvisar”.

Leveransvillkor

Leverans sker till din folkbokföringsadress.

Transportskador
Vid leverans skall godset alltid kontrolleras. Avvikelser (godsskada, emballageskada, saknat kolli) skall noteras på frakthandlingen/handscannern och signeras av chaufför och mottagare. Samma förfarande gäller vid hämtning av paket/gods hos paketombud/ godsterminal.
Anmälan skall omgående göras till vår kundtjänst. Om skadan upptäcks vid uppackningen skall detta anmälas omgående, dock senast inom 4 dagar från mottagandet. För en effektiv och snabb hantering bör digitala bilder på godsets emballage samt bilder på den skadade varan bifogas. Observera att varorna inte får förflyttas eller användas innan reklamations-ärendet är slutfört samt att emballaget sparas för ev. besiktning.

Ångerrätt – distanshandel
När du som privatperson handlar på SkipperFurnitureHome gäller 14 dagars ångerrätt i enlighet med Distans- och hemförsäljnings-lagen. Detta innebär att du som konsument alltid har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från att du tagit emot den beställda varan.
Om du vill ångra ditt köp kan du vända dig till vår kundservice. Vi rekommenderar dig att mejla din orderbekräftelse till oss och där uppge att du vill annullera hela eller delar av ordern. Ringer du till kundservice är det bra om du har din orderbekräftelse nära, då du behöver uppge ordernummer och namn på varan samt eventuell annan relevant information.
Om du mot förmodan inte skulle vara nöjd med din Skipper-möbel ordnar vi med en retur. Kostnaden för detta är 995 inkl. moms. Du som kund ansvarar för varan från och med att du skickat den tills den åter är hos oss. Hantera därför produkten såväl som förpackningsmaterialet varsamt och ha det i åtanke när du packar upp varan.
Öppet köp/byte gäller inte rea-/fyndvaror eller produkter som är specialtillverkade eller som på annat sätt fått en tydlig personlig prägel för dig. Vi reserverar oss för att vid returer ta ut en avgift för eventuell värdeminskning av varan eller förpackningen.
Återbetalning sker så fort som möjligt, dock senast inom 14 dagar från och med det datum vi tog emot meddelande om utövande av ångerrätten. SkipperFurnitureHome får dock avvakta med återbetalning tills dess kunden kan visa att varan har skickats tillbaka. Återbetalningen kommer att ske till dig som kund via det betalningsalternativ som använts vid köptillfället, förutsatt att något annat inte överenskommits eller att det finns hinder för en sådan återbetalning.

Garanti & Reklamation
Vi ger 6 års garanti undantaget motorer där garantitiden är 2år.
Detta täcker fel som uppstått från den ursprungliga tillverkningen s.k. fabrikationsfel och förutsätter att alla skötselråd följs och normal aktsamhet iakttagits. Garantin gäller inte för normalt slitage eller skador orsakat av olyckor, våld eller fel-användning. Den gäller heller inte om varans utseende eller funktion på något sätt ändrats.

Alla produkter avses för bruk i en s.k. hemmiljö. Används produkterna utanför dess ursprungliga användningsområde förfaller garantin.

I samband med garanti eller reklamation bör du kontakta oss så snart felet upptäckts. Kontakta kundtjänst, uppge order eller fakturanr samt skicka bilder med tydlig beskrivning av felet så vi kan underlätta processen. Vi skickar omgående en returfraktsedel. Var noga med att packa varan väl då det är du som konsument som har ansvar att varan inte skadas under transporten.

Så snart vi mottagit din reklamerade vara går vi igenom den och gör vår bedömning. Vid giltig reklamationen kommer vi att kompensera dig genom att:
1. i första hand avhjälpa felet
2. i andra hand ersätta dig med en ersättningsvara, eller
3. i tredje hand ge dig en skälig ersättning genom prisavdrag.
Vi strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att vi mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på vilken produkt som reklamerats.
Vid godkänd reklamation står vi för returfrakten. I de fall reklamation inte godkänns faktureras fraktkostnaden i efterhand.

Tvist

Klagomål eller synpunkter på våra tjänster bör du omedelbart kontakta oss. Om du inte är nöjd med vår hantering av ditt ärende kontakta iså fall konsumentvägledare eller Allmänna reklamations-nämnden (ARN). Vi följer ARN:s rekommendationer. Vi rekommenderar även att du besöker ec.europa.eu/odr för mer information.

 

Please select individual or company

Individual Company

Leverans

Ditt köp inkluderar fri hemleverans inklusive inbärning och avemballering. Inbärning utförs inom tätort av chaufför samt extra leveranspersonal (1). Bor du > 50 km utanför tätort, sker leverans endast av chaufför och du som kund måste vara behjälplig vid inbärning.

Du kan alltid välja att hämta dina varor direkt vid vår fabrik i Knislinge. Vid utlämning krävs att du kan uppvisa giltig legitimation. För mer information se våra köpvillkor.

Ok